Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

Výroční členská schůze, pátek 28.2.2020 18:00

Místní organizace Českého rybářského svazu Ledenice, si Vás dovoluje pozvat
na výroční členskou schůzi, která se koná


v pátek 28. 2. 2020 od 18:oo hodin
v sále U Králů


PROGRAM SCHŮZE:
- zahájení
- schválení programu
- přivítání hostů
- zpráva hospodáře
- zpráva pokladníka
- zpráva kontrolní a revizní komise
- plán prací na rok 2020
- návrh povolenky na místní revír pro rok 2021
- diskuse - projevy hostů
- jubilanti
- ostatní
- návrh na usnesení
- závěr – ukončení schůze
Po skončení schůze bude pokračovat volná zábava, občerstvení zajištěno.