Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

Správné vyplňování sumářů úlovkového listu - 2020

V příloze nabízíme metodickou příručku zpracovanou ing Procházkou pro potřeby rybářů MO Tábor řešící správné vyplňování sumářů úlovkového listu
Platná je samozřejmě i pro naší MO.

Metodika

vyplňování sumáře

 

Sumář úlovků a docházek:

Držitel povolenky k lovu ryb do 15-ti dnů po skončení její platnosti řádně vyplní sumář úlovků a docházek a povolenku se zpracovaným sumářem vrátí místní organizaci, která ji vydala. 

 

Vzor zápisu:

Datum

Číslo revíru

Podrevír

Druh

ks

kg

cm

Datum

Číslo revíru

Podrevír

Druh

ks

kg

cm

10. 5.

421035

 

kapr

1

1,38

40

12. 8.

421200

 

štika

1

2,54

70

10. 5.

421035

 

štika

1

1,27

57

13. 8.

421200

 

---------

---

------

-------

10. 5.

421035

 

plotice

10

1,00

 

15. 9.

421090

 

kapr

1

1,95

45

12. 5.

421035

 

-------------

---

------

--------

20. 9.

421501

 

okoun

10

1,50

 

6. 7.

421034

 

kapr

1

3,34

53

 

 

 

 

 

 

 

10. 7.

421033

 

pstr. duh.

1

0,70

39

 

 

 

 

 

 

 

12. 7.

421033

 

-------------

---

------

--------

 

 

 

 

 

 

 

13. 7.

421028

 

-------------

---

------

--------

 

 

 

 

 

 

 

14. 7.

421037

 

amur

1

9,50

89

 

 

 

 

 

 

 

14. 7.

421038

 

-------------

---

------

--------

 

 

 

 

 

 

 

16. 7.

421039

 

-------------

---

------

--------

 

 

 

 

 

 

 

20. 7.

421068

 

kapr

1

1,95

45

 

 

 

 

 

 

 

(Během roku rybář lovil na 11-ti revírech, kde ulovil a ponechal si 4 ks kaprů, 10 ks okounů, 2 ks štik, 1 ks pstruha duhového, 1 ks amura, 10 ks ostatních ryb a provedl 14 docházek)

 

 

Zásady při zápisu do sumáře:

-          každý revír je jeden řádek;

-          počítají se i ty vycházky, kdy si rybář žádnou rybu nepřisvojil, nebo nechytil;

-          závěrečné součty musí souhlasit jak svisle (ve sloupcích), tak vodorovně (v řádcích);

-          kromě požadovaných údajů je zakázáno psát jiná sdělení.

 

 

Vzor zápisu:

Revír

číslo podrevíru

1

2

3

4

5

6

kapr

lín

cejn

tloušť

okoun

parma

Číslo

název

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

421028

Kozský potok 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421033

Lužnice 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421034

Lužnice 3

 

1

3,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421035

Lužnice 4

 

1

1,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421037

Lužnice 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421038

Lužnice 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421039

Lužnice 7B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421068

Tismenice 1 nádrž J.

 

1

1,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421090

Vltava 20

 

1

1,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421200

Vltava 30-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421501

Vltava 16-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E L K E M

4

8,62

 

 

 

 

 

 

10

1,50

 

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

ostroretka

podoustev

štika

candát

sumec

úhoř

pstruh obecný

pstruh duhový

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

kg

Ks

kg

ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3,81

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,70

 

15

16

17

18

19

20

21

22

lipan

siven

bolen

maréna, peleď

hlavatka

amur

tolstolobik

karas

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

kg

ks

kg

ks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9,50

 

 

 

 

 

23

24

25

26

Počet docházek

 mník

 

ostatní

CELKEM

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

0,70

2

 

 

 

 

 

 

1

3,34

1

 

 

 

 

10

1,00

12

3,65

2

 

 

 

 

 

 

1

9,50

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1,95

1

 

 

 

 

 

 

1

1,95

1

 

 

 

 

 

 

1

2,54

2

 

 

 

 

 

 

10

1,50

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1,00

28

25,13

14

 

Poznámka:

            Lovící rybář vyplňuje sumář i v tom případě, že si neponechal žádnou rybu, nebo nic nechytil. V tomto případě vyplní pouze následující kolonky:

-          číslo revíru;                         - název revíru                         - počet docházek