Menu

Vyhledávání

< návrat zpět

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD MO ČRS Ledenice Platný od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD MO  ČRS Ledenice

Platný od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

Doba hájení ryb:

1.          všeobecné hájení od 1. ledna 2018 do 30. března 2018 (včetně)

Docházka k vodě:

1.          dvakrát týdně / neuskutečněné docházky se nepřevádějí do dalšího týdne

2.          docházku k vodě je lovící povinen zapsat do úlovkového lístku ještě před

            započetím lovu

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

1.          evidence ulovených ryb – stejná dle rybářského řádu

2.          rybolov (1 docházka) končí ulovením dvou kusů ušlechtilých ryb (včetně amura)

3.          evidenci ponechaných ryb provádí vždy rybář, který ryby sám ulovil

            (darování ryb je přípustné – evidence ryb na obdarovaného či jiného rybáře však není

            možná a považuje se za hrubé porušení Rybářského řádu)

4.          lov nástražních rybiček čeřínkem se neeviduje jako docházka k vodě

5.          zákaz rybolovu z ostrova

6.          kontrola rybářského práva a lovících rybářů:

                        a) zajišťována ze strany Rybářské stráže MO ČRS Ledenice

                        b) možnost vzájemné kontroly ze strany rybářů kteří mají platnou povolenku na místní revír

                        c) výborem stanovená kontrola rybářského práva – Zbyněk Slach, Jan Šindelář, Václav Ferenčík

7.          osobě doprovázející držitele povolenky je umožněn rybolov na jeden prut držitele

            povolenky (doprovázející osoba se nesmí však při rybolovu od držitele vzdálit dále něž 5 m)

8.          parkování osobních vozidel v těsné blízkosti revíru je zakázáno – minimální vzdálenost pro

            parkování je 20 metrů od břehu revíru

10.         KOI  kapr - žádáme rybáře o vrácení této ryby zpět do revíru

Způsob rybolovu:

1.          dle rybářského řádu a jeho doplňků

Míry ryb (výjimky):

1.          kapr………………………….40 cm

            amur…………………………50 cm

2.          ostatní druhy ryb – dle rybářského řádu

Vrácení povolenky - úlovkového lístku – brigádnického lístku

1.          povolenku se sumářem a brigádnickým lístkem ( podepsaný ) je nutno

            odevzdat řádně vyplněnou

2.          výše uvedené doklady se odevzdávají do 15. ledna 2018 výdejci místní

            povolenky

!!! V případě nesplnění uvedených povinností se zadržuje výdej povolenky o jeden měsíc

Přestupky:

1.          přestupky proti tomuto řádu řeší výbor MO za účasti rybářské stráže (zadržení povolenky aj.)

Změny:

1.          změny v období platnosti rybářského řádu provádí hospodář místní organizace

Tento Rybářský řád byl projednán a schválen na výborové schůzi MO dne 1. února 2018

 

za výbor MO ČRS Ledenice

J.Beneda – hospodář